Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2017)0002Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2017)0002

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 13. září 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a (EU) 2018/... o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES
(EP-PE_TC1-COD(2017)0002)

13.9.2018

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: