11.12.2018
TC1-COD(2017)0004
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 11. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/..., ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
(EP-PE_TC1-COD(2017)0004)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 233kWORD 63k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika