12.12.2017
TC1-COD(2017)0017
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 12 декември 2017 година с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за изпълнението на глобална, основана на пазара мярка от 2021 година
(EP-PE_TC1-COD(2017)0017)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 643kWORD 65k
Правна информация - Политика за поверителност