12.12.2017
TC1-COD(2017)0017
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 12 december2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden
(EP-PE_TC1-COD(2017)0017)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 332kWORD 61k
Juridische mededeling - Privacybeleid