Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2017)0048Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2017)0048

  ***I
  POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
  přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0048)

  16.4.2019

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: