16.4.2019
TC1-COD(2017)0048
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om europæisk erhvervsstatistik og om ophævelse af ti retsakter på området erhvervsstatistik
(EP-PE_TC1-COD(2017)0048)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 375kWORD 116k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik