Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2017)0048Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2017)0048

  ***I
  SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
  arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 16 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh gnó Eorpach, lena n-aisghairtear 10 ngníomh dlí i réimse an staidrimh gnó
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0048)

  16.4.2019

  Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: