Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2017)0048Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2017)0048

  ***I
  POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
  adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere, de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0048)

  16.4.2019

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: