29.5.2018
TC1-COD(2017)0056
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 29 maj 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO)
(EP-PE_TC1-COD(2017)0056)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 1017kWORD 268k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy