Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2017)0085Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2017)0085

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2019. április 4-én került elfogadásra a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2017)0085)

4.4.2019

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: