Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2017)0085Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2017)0085

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. balandžio 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/... dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES
(EP-PE_TC1-COD(2017)0085)

4.4.2019

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: