Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2017)0085Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2017)0085

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 4 april 2019 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad
(EP-PE_TC1-COD(2017)0085)

4.4.2019

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: