13.9.2018
TC1-COD(2017)0086
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2018 m. rugsėjo 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/..., kuriuo sukuriami bendrieji skaitmeniniai vartai, skirti suteikti prieigą prie informacijos, procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų, ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012
(EP-PE_TC1-COD(2017)0086)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 454kWORD 117k
Teisinė informacija - Privatumo politika