18.4.2019
TC1-COD(2017)0090
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 18 april 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otcderivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters
(EP-PE_TC1-COD(2017)0090)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 291kWORD 85k
Juridische mededeling - Privacybeleid