18.4.2019
TC1-COD(2017)0090
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 18. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch nezúčtovaných centrálnou protistranou, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov
(EP-PE_TC1-COD(2017)0090)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 328kWORD 103k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia