11.9.2018
TC1-COD(2017)0102
***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 11. rujna 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni Uredbe (EU) br. 1288/2013, Uredbe (EU) br. 1293/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU
(EP-PE_TC1-COD(2017)0102)

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 738kWORD 80k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti