12.6.2018
TC1-COD(2017)0111
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 12. juni 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om overvågning og indberetning af nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug
(EP-PE_TC1-COD(2017)0111)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 508kWORD 82k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik