15.1.2019
TC1-COD(2017)0113
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 15. januar 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) .../... om ændring af direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej
(EP-PE_TC1-COD(2017)0113)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 181kWORD 54k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik