Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2017)0113Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2017)0113

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. tammikuuta 2019 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) .../… antamiseksi ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0113)

  15.1.2019

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: