4.4.2019
TC1-COD(2017)0121
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. balandžio 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) .../..., kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas)
(EP-PE_TC1-COD(2017)0121)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 298kWORD 79k
Teisinė informacija - Privatumo politika