4.4.2019
TC1-COD(2017)0122
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/... om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer
(EP-PE_TC1-COD(2017)0122)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 244kWORD 75k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik