Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2017)0125Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2017)0125

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2018. július 3-án került elfogadásra az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozásáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2017)0125)

3.7.2018

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: