Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2017)0125Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2017)0125

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 3. julija 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega programa za razvoj obrambne industrije v podporo konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne industrije Unije
(EP-PE_TC1-COD(2017)0125)

3.7.2018

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: