14.2.2019
TC1-COD(2017)0128
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. vasario 14 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/… dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių rinkliavų nesumokėjimo atvejus Sąjungoje (nauja redakcija)
(EP-PE_TC1-COD(2017)0128)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 377kWORD 101k
Teisinė informacija - Privatumo politika