14.2.2019
TC1-COD(2017)0128
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 14 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning)
(EP-PE_TC1-COD(2017)0128)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 335kWORD 98k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy