Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2017)0134Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2017)0134

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. tammikuuta 2019 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta sekä neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 kumoamisesta (BKTL-asetus)
(EP-PE_TC1-COD(2017)0134)

31.1.2019

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: