Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2017)0134Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2017)0134

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2019. január 31-én került elfogadásra a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról, valamint a 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv és az 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (GNI-rendelet) szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2017)0134)

31.1.2019

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: