Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2017)0134Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2017)0134

  ***I
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
  amely első olvasatban 2019. január 31-én került elfogadásra a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról, valamint a 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv és az 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (GNI-rendelet) szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0134)

  31.1.2019

  Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: