Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2017)0143Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2017)0143

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 4 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU)
(EP-PE_TC1-COD(2017)0143)

4.4.2019

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: