12.3.2019
TC1-COD(2017)0144
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 12 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на централизирана система за установяване на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN), с цел допълване на Европейската информационна система за съдимост и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1726
(EP-PE_TC1-COD(2017)0144)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 426kWORD 115k
Правна информация - Политика за поверителност