Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2017)0144Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2017)0144

  ***I
  POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
  přijatý v prvním čtení dne 12. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/…, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0144)

  12.3.2019

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: