12.3.2019
TC1-COD(2017)0144
***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 12. märtsil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN), ning muudetakse määrust (EL) 2018/1726
(EP-PE_TC1-COD(2017)0144)

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 309kWORD 104k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika