Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2017)0144Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2017)0144

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi niiden jäsenvaltioiden tunnistamista koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN), eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1726 muuttamisesta
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0144)

  12.3.2019

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: