12.3.2019
TC1-COD(2017)0144
***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 12 Márta 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear córas láraithe leis na Ballstáit a shainaithint ag a bhfuil faisnéis faoi chiontuithe náisiúnach tríú tír agus daoine gan stát (ECRIS-TCN) chun an Córas Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla a fhorlíonadh agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1726
(EP-PE_TC1-COD(2017)0144)

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo:
PDF 323kWORD 109k
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais