12.3.2019
TC1-COD(2017)0144
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 12. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/..., ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas papildināšanai izveido centralizētu sistēmu (ECRIS-TCN) tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem, un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1726
(EP-PE_TC1-COD(2017)0144)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 392kWORD 111k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika