12.3.2019
TC1-COD(2017)0144
***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... ustanawiającego scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1726
(EP-PE_TC1-COD(2017)0144)

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 398kWORD 113k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności