12.3.2019
TC1-COD(2017)0144
***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 12 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726
(EP-PE_TC1-COD(2017)0144)

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 356kWORD 108k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate