Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2017)0144Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2017)0144

  ***I
  STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
  sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (sistem ECRIS-TCN), z namenom dopolnitve evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc ter o spremembi Uredbe (EU) 2018/1726
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0144)

  12.3.2019

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: