Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2017)0144Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2017)0144

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (sistem ECRIS-TCN), z namenom dopolnitve evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc ter o spremembi Uredbe (EU) 2018/1726
(EP-PE_TC1-COD(2017)0144)

12.3.2019

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: