12.3.2019
TC1-COD(2017)0144
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) och om ändring av förordning (EU) 2018/1726
(EP-PE_TC1-COD(2017)0144)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 355kWORD 103k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy