14.3.2018
TC1-COD(2017)0146
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 14. marts 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om statistik over jernbanetransport (omarbejdning)
(EP-PE_TC1-COD(2017)0146)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 501kWORD 67k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik