14.3.2018
TC1-COD(2017)0146
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 14 mars 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om järnvägstransportstatistik (omarbetning)
(EP-PE_TC1-COD(2017)0146)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 443kWORD 61k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy