Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2017)0158Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2017)0158

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi kulttuuriesineiden tullialueelle siirtämisestä ja tuonnista
(EP-PE_TC1-COD(2017)0158)

12.3.2019

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: