Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2017)0158Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2017)0158

  ***I
  SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
  arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 12 Márta 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hearraí cultúir a thabhairt isteach agus a allmhairiú
  (EP-PE_TC1-COD(2017)0158)

  12.3.2019

  Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: