Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2017)0158Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2017)0158

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2019. március 12-én került elfogadásra a kulturális javak bejuttatásáról és behozataláról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2017)0158)

12.3.2019

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: