Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2017)0158Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2017)0158

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 12. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty
(EP-PE_TC1-COD(2017)0158)

12.3.2019

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: