13.6.2018
TC1-COD(2017)0189
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 13. juni 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/... om erstatning af bilag A og B til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling
(EP-PE_TC1-COD(2017)0189)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 367kWORD 59k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik