13.6.2018
TC1-COD(2017)0189
***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 13. lipnja 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/… Europskog parlamenta i Vijeća o zamjeni prilogâ A i B Uredbi (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti
(EP-PE_TC1-COD(2017)0189)

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 673kWORD 56k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti