12.3.2019
TC1-COD(2017)0225
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 12 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно ENISA („Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност“) и сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии, както и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013 („Акт за киберсигурността“)
(EP-PE_TC1-COD(2017)0225)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 562kWORD 165k
Правна информация - Политика за поверителност