4.10.2018
TC1-COD(2017)0228
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 4. oktober 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union
(EP-PE_TC1-COD(2017)0228)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 431kWORD 66k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik