15.11.2018
TC1-COD(2017)0237
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen 15. november 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../… om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (omarbejdning)
(EP-PE_TC1-COD(2017)0237)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 370kWORD 110k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik