Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2017)0242Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2017)0242

***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari fl-14 ta' Marzu 2018 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni (UE) .../2018 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Georgia
(EP-PE_TC1-COD(2017)0242)

14.3.2018

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: